Wie zijn wij

Bestuursamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:            Mr. J. van Dijk
Secretaris:            J.H. Hoendervanger
Penningmeester:   P. Loppersum
Bestuurslid:          E.J. Jalink-Kobes
Bestuurslid:          A. Bruggers
Bestuurslid:          E.D. Hidding
Bestuurslid:          J.K. Landman